Hechting en kinderopvang, gaat dat samen?

Het ondersteunen van hechting en gebruik maken van kinderopvang lijken soms te botsen. Maar dat hoeft niet. Wanneer hechting wordt gezien als een doorlopend proces; thuis en op de opvang, kunnen deze twee werelden elkaar mooi aanvullen.

Lindekracht leidt deBabycoaches op in Nederland. Binnen de deBabycoach®-opleiding hebben we grote aandacht voor de gehechtheidsrelatie van de baby met zijn primaire verzorgers. Onze handelingsvisie, onze coaching en de modellen en theorieën die wij aanreiken zijn gericht op het ondersteunen van die uiterst belangrijke relatie. Tevens zijn wij opleider voor ‘deBabyspecialist® in Kinderopvang’. Een opleiding voor pedagogisch medewerkers gericht op het bieden van kwalitatief goede baby-opvang.
Soms roept dat verbazing op bij professionals om ons heen: Hoezo kan je aan de ene kant gericht zijn op de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind en deze als basis van welbevinden typeren en tegelijkertijd je ’toestemming’ verlenen om een kind meerdere dagen per week weg te brengen ‘naar een omgeving die stressvol kan zijn voor baby’s’. Wij leggen het graag uit.

De kwaliteit van de relatie telt
De relatie tussen ouder en kind is uiterst belangrijk en heeft een grote invloed op het welbevinden van het kind. De gehechtheidsrelatie met ouders vormt de basis van waaruit het kind functioneert. Wanneer die relatie van goede kwaliteit is, heeft deze een grote invloed op het positief welbevinden van het kind, zowel in het nu als voor de toekomst. Binnen deze relatie verlangen zowel ouder als kind naar gezamenlijke momenten, worden zowel plezier als moeilijkheden gedeeld, is er sprake ondersteuning, hulp en bescherming van de ouders richting het kind en heeft het kind een gevoel van waarde te zijn voor het leven van zijn ouders. Deze gehechtheidsrelatie kan een beschermende factor zijn voor moeilijkheden die het kind in zijn (latere) leven tegenkomt.

Andere belangrijke volwassene
Naast de gehechtheidsrelatie met ouders, die met ferme stappen wordt opgebouwd gedurende de eerste levensjaren van het kind maar zich gedurende het hele leven zal blijven ontwikkelen, kan het kind ook gehechtheidsrelaties aangaan met andere belangrijke volwassenen. Denk hierbij aan opa/oma, gastouder, buurvrouw of de pedagogisch medewerker in kinderopvang. Indien de gehechtheidsrelatie met ouders een positieve en fundamentele basis biedt, is de gehechtheidsrelatie met een ander daarop een welkome aanvulling; een voorproefje op al die belangrijke mensen die een rol gaan spelen in het leven van de mens. Wanneer de gehechtheidsrelatie van het kind met zijn ouders wankel is en onvoldoende ondersteuning biedt aan het kind voor een volledige ontplooiing, kan de relatie met een andere vertrouwde en verantwoordelijke volwassene een verrijking zijn voor dit kind, mits deze volwassene oog heeft voor de gehechtheidsbehoefte van het kind en de relatie met de ouders eert.

Aanvullen en verbinden
Vanuit dit perspectief vullen deBabycoach® en ‘deBabyspecialist® in Kinderopvang’ elkaar aan. deBabycoach® wordt door ouders gevraagd wanneer zij vragen of moeilijkheden ervaren in het begeleiden van hun baby, denk hierbij aan vragen rondom slapen, voeden, verzorgen, spelen, ritme of huilen. deBabycoach® kijkt met ouders mee en helpt hen de signalen van hun kind te interpreteren en hierop te reageren vanuit de gedachte dat het kind altijd op zoek is naar een intieme band met zijn ouders – ook met ogenschijnlijk negatief gedrag.
deBabyspecialist® die in Kinderopvang werkt, werkt vanuit hetzelfde perspectief: een baby heeft een intuïtieve en instinctieve relatie met ouders die zijn overleving moet garanderen. Wanneer het kind naar kinderopvang komt zal deBabyspecialist® aansluiten bij de hechtingsbehoefte van de baby, zowel in het beschikbaar zijn voor de baby als in de ondersteuning naar ouders. Dat betekent dat zij kennis heeft van het hechtingsgedrag van baby’s en hierop kan inspelen, dat zij vaardigheden heeft om hierop te reageren op een manier die past bij dit individuele kind en tevens een pedagogisch partnerschap aan kan gaan met ouders. Het uiteindelijk doel van zowel ouders, deBabycoach® en deBabyspecialist® is het kind de gelegenheid geven zich optimaal te ontplooien mede dankzij een diepgaande en intieme gehechtheidsrelatie met een positieve, stabiele, beschikbare en liefdevolle volwassene.

Verrijkend verlengstuk
Kortom: Voor Lindekracht botsen de ondersteuning van de gehechtheidsrelatie met ouders en het bezoeken van kinderopvang niet. Immers wanneer de relatie ouder-kind afgestemd is kan Kinderopvang een positieve bijdrage leveren op die momenten dat ouders niet beschikbaar zijn, mits zij de hechtingsrelatie tussen kind en ouder eren en zelf ook hechting georiënteerd werken. Indien de relatie tussen ouder en kind (nog) niet optimaal is, kan Kinderopvang een verrijkend verlengstuk zijn door een stabiele, betrouwbare, positieve en veilige relatie met een volwassene aan te bieden en ouders te ondersteunen in het ontwikkelen van gehechtheidsgedrag met hun kind, eventueel met hulp van deBabycoach®.