Begeleide intervisie (jaarinschrijving)

Reflecteren

Reflecteren is (her)interpreteren van ervaring en kennis en een krachtig instrument dat het effect van leerprocessen laat toenemen. Het is een proces van terugkijken, bespiegelen, overdenken en zoeken naar betekenis van wat men heeft gezien, ervaren, gedacht of gedaan en daaruit lering trekken (Voogden & Kuyvenhoven, 2010). Reflectie is een noodzakelijke activiteit om het bewust bekwaam handelen te vergroten en derhalve onmisbaar voor een professioneel coach. Door te reflecteren ontwikkelen professionals zich van “onbewust onbekwaam” naar “bewust onbekwaam”.
Er zijn verschillende formele vormen waarin reflectie t.b.v. het professioneel functioneren wordt toegepast: werkbegeleiding, intervisie, coaching, casuïstiekbespreking, collegiale consultatie, etc.
Lindekracht biedt opgeleide professionals in dit kader begeleide intervisie en individuele coaching aan. In dit document meer informatie over de begeleide intervisie.

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie biedt de mogelijkheid, onder leiding van een procesbegeleider, op doelmatige wijze te leren reflecteren. De intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering, waarbij professionals met elkaar meedenken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Het doel hiervan is (zelfstandige) professionals in staat te stellen het eigen vakmanschap en de autonomie te vergroten. De procesbegeleider ondersteunt het reflectieproces door het aanreiken en leren toepassen van intervisiemodellen waarin open vraagstelling en feedback centraal staan.

 • De groep meldt zich aan met minimaal 3 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 6 deelnemers.

  Vooraf brengt elke deelnemer een casus in. Deze casus handelt over een recente / actuele vraagstelling waar de deelnemer zich mee weet geconfronteerd, waarbij het probleem zich bevindt op het terrein van

  1. Gezinsgebonden taken: taken die te maken hebben met het werken met ouders / opvoeder. Bijvoorbeeld het opbouwen van contact, het onderzoeken van de hulpvraag, het opstellen van een coachplan, etc.;
  2. Organisatorische taken en professie gebonden taken vallen buiten de intervisie.

  De casus beschrijving ziet er als volgt uit:

  • Kort omschreven, duidelijk beeld van de feitelijke omstandigheden:
   • Waar speelt de casus zich af?
   • Wie zijn er bij betrokken? Beschrijf de naam, leeftijd, geslacht, relatie en achtergrond.
    (Een casus is anoniem. Verander namen van personen, plaatsen en instellingen)
  • Formuleer je eigen vraag / probleem / dilemma dat zich manifesteerde in deze casus.


 • 3 dagdelen begeleide intervisie: €375,00 (exclusief BTW) per deelnemer
  (Op basis van minimaal 3 deelnemers per groep)

  Inbegrepen zijn:

  • Begeleide intervisie
  • Handout met intervisiemodellen
  • Koffie en thee

 • Deelname vindt plaats op basis van groepsinschrijving. De data worden in overleg vastgesteld.
  De begeleide intervisie kan worden gepland op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag.

  • Tijdstippen ochtendprogramma:
  • 9.30 – 9.45 uur Ontvangst met koffie en thee;
   9.45 – 11.00 uur Begeleide intervisie casus 1
   11.00 – 11.15 uur Pauze
   11.15 – 12.30 uur Begeleide intervisie casus 2
   12.30 – 12.45 uur Afsluiting

  • Tijdstippen middagprogramma:
  • 13.00 – 13.15 uur Ontvangst met koffie en thee;
   13.15 – 14.30 uur Begeleide intervisie casus 1
   14.30 – 14.45 uur Pauze
   14.45 – 16.00 uur Begeleide intervisie casus 2
   16.00 – 16.15 uur Afsluiting

 • Hoofdkantoor Lindekracht
  Lindekracht
  Cwartier, K031
  Beekstraat 54
  6001 GJ Weert


 • Download hier de uitgebreide brochure over de begeleide intervisie.